Solbergskogen Vel
- et godt sted å være

Styret i Solbergskogen Velforening 2013 – 2014:

Formann:
Marius Trana
Telefon: 40437330

Viseformann:
Thomas Køster

Kasserer:
Arild Haugen, Skanseveien 1B, 1086 Oslo

Sekretær:
Gro Andrea Austad

Styremedlem:
Karin Grindheim

Første varamann:
Odd Fylling

Andre varamann: 
Øystein Berthelsen

Valgkommite:
Israela Agress, Kristian Berggren, Tom E. Wiger

Revisor:
Tom Skarstein

Festkommite??? usikker for 2016-17
Jorunn Glenjen
Tove Cecilie Vestegaard
Anne Bremnes
Liv Haugen