Solbergskogen Vel
- et godt sted å være

Styret i Solbergskogen Velforening 2013 – 2014:

Formann:
Marius Trana
Telefon: 40437330

Viseformann:
Thomas Køster

Kasserer:
Arild Haugen, Skanseveien 1B, 1086 Oslo

Sekretær:
Gro Andrea Austad

Styremedlem:
Karin Grindheim

Første varamann:
Odd Fylling

Andre varamann: 
Øystein Berthelsen

Revisorer: Tom Skarstein(revisor 1) og Tom Erik Wiger revisor 2.
Valgkomite: Tom Erik Wieger, Hanne Moen og Gunnvor Bag.