Solbergskogen Vel
- et godt sted å være


Veiene våre
Solbergskogen vel er eier av veiene i velet, med det medfører av ansvar og plikter. Velet er selv ansvarlig for og bekoster brøyting og strøing av veiene vinterstid. Vi leier inn hjelp til dette, og for tiden er det Hagespesialisten på Nesodden som utfører tjenesten. Vedlikehold og oppgradering besørger vi også selv. Man kan søke støtte til veilys og trafikksikringstiltak gjennom Nesodden velforbund. Vi har også en forskiring gjennom Norges velforbund om det skulle oppstå en skade i forbindelse med ferdsel.

Sikkerhet og trivsel
Det er mange barn og voksne som bruker veiene og området. Siden vi har meget smale veier er det flere plasser det er vanskelige møter mellom bil og barnevogn, små barn, og hunder med mer. Dette betyr at vi har behov for å skape rom mellom eiendommene og veibanen. Det betyr at steder som gror igjen med hekker osv., kombinert med liten respekt for vår fartsgrense på 25 km skaper trafikkfarlige situasjoner. Vi ber samtlige tenke sikkerhet og rydde/klippe hekker og busker så de ikke stikker utenfor din tomt og kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Styret setter stor pris på tilbakemelding og forslag på tiltak som kan øke sikkerhet og trivsel på veiene våre

Vektbegrensning på veiene
Vi har de siste årene brukt flere hundre tusen til oppgradering av veiene. De ser etter hvert pene ut og er fine å kjøre på. MEN, det er dessverre slik at de ble bygget for en helt annen transport enn det som forekommer til tider i dag. Det vil si underlaget er svært dårlig mage steder, ofte bare jord og leire og litt grus. Det største tillatte akseltrykk på veiene er 6 tonn og i teleløsningen er det 4 tonn. Det er spesielt viktig å planlegge transporter utenom teleløsningen og når veien er svært bløte. Det er nok med en tungtransport for å gjøre store skader på veiene. All transport og skade vil bli håndtert etter privatrettslige regler. Alle medlemmene i styret har myndighet til å stanse/bortvise transportører som ikke overholder reglene, da Solbergskogen vel er eier av veiene.