Solbergskogen Vel
- et godt sted å være

Høstdugnad søndag 24. september 2017.

Andre aktuelle saker:
Da er en fin sommer på hell men vi håper alle har hatt en fin sommer i vakre Solbergskogen. Vi har et fantastisk flott område som er lite berørt av den aktive utbyggingen som er mange steder på Nesodden. Så for den som ønsker et fredelig sted, så er man i så måte heldige, da det foreligger ingen planer for å regulere Solbergskogen til boligformål fra kommunens side.

Trafikksikringstiltak
Dette arbeidet forsetter i år også. Det er mange barn og voksne som bruker veiene og området. Siden vi har meget smale veier er det flere plasser det er vanskelige møter mellom bil og barnevogn, små barn, og hunder med mer. Dette betyr at vi har behov for å skape rom mellom eiendommene og veibanen. Det betyr at steder som gror igjen med hekker osv., kombinert med liten respekt for vår fartsgrense på 25 km skaper trafikkfarlige situasjoner. Vi ber samtlige tenke sikkerhet og rydde/klippe hekker og busker så de ikke stikker utenfor din tomt og kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Styret setter stor pris på tilbakemelding og forslag på tiltak som kan øke sikkerhet og trivsel på veiene våre.

Dugnad
Det blir den vanlige høstdugnaden på et par timer med fellesskap og en kaffetår i Strandparken etterpå. Vi fyller igjen huller i veiene og rydder på fellesområder/strender og stier til strender. Velkommen, til et hyggelig nabotreff!

Strandparken
Vi har et fantastisk område i Strandparken som var benyttet mye til festigheter i gamle dager. Kanskje lager vi en fin fest der til neste år, siden festen regnet bort i år.

Vektbegrensning på veiene
Vi har de siste årene brukt flere hundre tusen til oppgradering av veiene. De ser etter hvert pene ut og er fine å kjøre på. MEN, det er dessverre slik at de ble bygget for en helt annen transport enn det som forekommer til tider i dag. Det vil si underlaget er svært dårlig mage steder, ofte bare jord og leire og litt grus. Det største tillatte akseltrykk på veiene er 6 tonn og i teleløsningen er det 4 tonn. Det er spesielt viktig å planlegge transporter utenom teleløsningen og når veien er svært bløte. Det er nok med en tungtransport for å gjøre store skader på veiene. All transport og skade vil bli håndtert etter privatrettslige regler. Alle medlemmene i styret har myndighet til å stanse/bortvise transportører som ikke overholder reglene, da Solbergskogen vel er eier av veiene.

Båndtvang
På grunn av en del klager innføres båndtvang hele året i de områdene som eies av Solbergskogen vel. Spesielt gjelder det områder som Strandparken når andre er tilstede.

Det er mange trær
Til glede for noen og kanskje ulempe for andre. Vi bør kanskje vurdere å felle trær som er til sjenanse og tar sollys fra naboen?

Solbergskogen er et fredelig sted
Og mange setter pris på den roen som er her. Men noen ganger kan vi kanskje bli enda litt flinkere til å vise hensyn til naboen. Kanskje vi kan vente med starte kantklipperen eller motorsagen, til det kan passe for naboen også.

Ha en riktig trivelig høst/vinter og ta gjerne kontakt med styret om du har noen innspill.

Styret